T H E - F A M I L Y

Kết nối trong tầm tay

  • Mở cửa: 24/7 (Lễ + Tết)

TheFamily - Kết Nối Tầm Tay

Tên thương hiệu: TheFamily.vn – The Family là công ty công nghệ cung cấp nền tảng kết nối nhu cầu giúp việc của Khách hàng và Người lao động. TheFamily.vn hiện đang tạo ra việc làm cho hơn 5.000 lao động giúp việc trên khắp Toàn Quốc Đối với những người chăm sóc, chúng tôi cung cấp một nền tảng để tìm kiếm việc làm chất lượng cao, cũng như các lợi ích sự nghiệp bền vững, lâu dài.

Hãy Tham Gia Vào Đại Gia Đình Chúng Tôi - TheFamily VietNam

Toàn Quốc
Hồ Chí Minh
TheFamily.vn
Banner 728-90
TheFamily.vn
Banner 728-90
TheFamily.vn
Banner 320-50

© TheFamily. 2020 All rights reserved.